Persondatapolitik

Persondatapolitik hos GoTeam – Teambuilding ApS

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos GoTeam – Teambuilding ApS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

GoTeam – Teambuilding ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

• Besøger vores hjemmeside
• Tilmelder dig vores nyhedsbrev
• Får fremsendt et tilbud
• Afholdelse af arrangementer
• Kontakter os via mail eller telefon

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på denne hjemmeside er GoTeam – Teambuilding ApS, Skyttevej 10, 2200 København, cvr nr. 38755706

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer & e-mail indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig et tilbud samt en faktura, samt for at kunne føre en kommunikation omkring ønskede ydelser.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af nyhedsbreve) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Billeder og video

I forbindelse med teambuilding-kurser, udviklingsforløb og events, der afholdes af GoTeam – Teambuilding ApS, kan der tages der billeder og video (situationsbilleder og portrætbilleder) Billederne vises på GoTeam – Teambuilding ApS tilknyttede hjemmesider og/eller på Facebook, Instagram, twitter og Linkedin. Der indhentes særskilt samtykke til portrætfotografier.

Formålet er at give stemningsbiller til vores platforme, samt at bruge billederne i forbindelse med markedsføring af tilsvarende events.

Du kan gøre nemt gøre opmærksom på til GoTeam – Teambuilding ApS instruktør, såfremt I ikke ønsker der tages video og billeder.

2.5.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a og f.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand.

Vi har vores hjemmeside hos UnoEuro, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i UnoEuros datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os, for vi kan behandle dine henvendelser, planlægge og levere vores ydelser til dig.

Benyttes services:

• Facebook
• Google
• Microsoft
• LinkedIN
• Monday
• Simply
• Relatel

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse [email protected].